December 1, 2022

THVL |Vĩnh Long xây dựng nền SXNN hàng hóa theo cơ chế thị trường gia nhập Hiệp định CPTPP VÀ EVFTATrong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thế giới, nông sản Việt Nam, trong đó có Vĩnh Long, xác định xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo cơ chế thị trường.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *