November 29, 2022

THƯƠNG HIỆU – SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 4.0Là chương trình báo cáo đánh giá năng lực hoạt động, quản lý thương hiệu của Doanh nghiệp dang hoạt động trên thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp tái định vị thương hiệu của mình trên thị trường Quốc tế. Chương trình đánh giá và truyền thông “THƯƠNG HIỆU – SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG QUỐC TÊ 4.0 ” đồng thời ghi nhận, tôn vinh các Doanh nghiệp, Doanh nhân đã và đang có những đóng góp to lớn vào sự phát triển bền vững nên kinh tế Việt Nam trong thời kỳ Việt Nam hội nhập kinh tế Thế Giới.
Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu PGS.TS Nguyễn Văn Cường – Phó cục trưởng – Cục Hành Chính Quản Trị II – Văn Phòng Chính Phủ. sẽ có đôi lời phát biểu khai mạc cho chương trình ngày hôm nay.
Đơn vị tổ chức:
Mạng Hội Đồng Doanh Nghiệp Việt Nam – Hội Các Nhà Quản Trị Doanh Nghiệp VP Khu Vực Phía Nam Tại TP. HCM – Viện Nghiên Cứu Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ – Hội Tư Vấn KHCN & Quản Lý TP.HCM

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *