June 26, 2022

Thủ Tướng Ng.Xuân Phúc “lừa” 95 triệu dân để được ngồi lên chiếc ghế Tổng Bí Thư thay cho ông TrọngTrước mắt ở kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 tới đây, xem ra Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đĩnh đạc phát biểu những lời có cánh về nền kinh tế ở nhiệm kỳ điều hành của ông. Theo đó, nợ công hiện ở ngưỡng 58,4% GDP sẽ về dưới 50% khi quy mô nền kinh tế được đánh giá lại. Tương tự, tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP sẽ giảm dưới 40%, đầu tư công trên GDP cũng giảm xuống 23-24% so với mức 30% hiện tại. Một bức tranh đẹp của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

5 thoughts on “Thủ Tướng Ng.Xuân Phúc “lừa” 95 triệu dân để được ngồi lên chiếc ghế Tổng Bí Thư thay cho ông Trọng

  1. Nguyễn xuân Phúc sẽ già đi và trở thành tổng bí tiểu. Tbt thì chưa biết! Nghe thông tin không chính thống, chú này rất nhiều tiền! Tham nhũng thì báo chí nhà nước chưa hề viết. Nhưng theo mọi người Việt Nam bình thường thì chú không bao giờ giàu được, đủ sống là tốt rồi! Tiếp tục cống hiến sự nghiệp cách mạng, khi qua đời sẽ có đường mang tên Nxp nơi xứ Quảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *