June 1, 2023

7 thoughts on “Thủ thuật cắt ảnh trong photoshop cs2

  1. Cách bạn hướng dẩn là dễ nhất nhưng bạn giúp chỉ rõ phần chỉnh sửa sau khi cắt . Mình cũng bấm Ctrl và phần sử dụng để xóa nhưng xóa vẫn bị hư hình

  2. Tôi làm được hết thiếu phần xóa phần dư ảnh khi đã cắt , bạn có thể hướng dẩn kỷ hơn một chút được không ?

  3. Sao tôi bấm Ctrl và nốt xóa vẫn xóa đi kể cả hình chứ không chỉ xóa được phần thừa ?

  4. Nói cái nào thì chỉ chuột vào cái đó hướng dẫn thao tác. Ông nói một đường ông đi chỉ chuột một nẻo bố đời thằng nào hiểu

  5. Kỹ năng cần phải có khi làm trong ngành Digital Marketing
    http://lavin.vn/chi-tiet/ky-nang-can-phai-co-khi-lam-trong-nganh-digital-marketing-634.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *