August 2, 2021

3 thoughts on “THÓI TIM KHI XE CUỐC KÉO PHÀ RA SÔNG – KOBE HITACHI EX60 /kobe pulled ferry aground

  1. Đây là cảnh xe cuốc vùng miệt thứ, khi vét vuông tôm song thì Kobe kéo phà ra sông, cũng khá là vất vả, các bạn nhớ like đăng ký ủng hộ mình nhé..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *