June 1, 2023

37 thoughts on “Thiên Nga hóa Vịt | Khi phụ nữ tẩy trang | Makeup beauty magical | Don't Judge Challenge

  1. thật ra họ rất xấu trang điểm lên rất đẹp khi lấy ra thì xấu như ma luôn 😢😢😢😢😢

  2. Không có hay 😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😐😐😐😐😐🙄🙄🙄🙄😒😒😒😒😒😒😒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *