September 24, 2020

Thị trường thịt lợn ổn định trở lại | QTVDịch tả lợn châu Phi đã gây ảnh hưởng rất lớn đến thị trường thịt lợn. Đến nay, khi dịch bệnh đã tạm lắng, sức mua thị trường thịt lợn đã ổn định trở lại.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *