March 27, 2023

14 thoughts on “them sua xoa java swing va sql server

 1. cho mình hỏi là ở dòng 29->31:
  int number;

  Vector row,column;

  column = new Vector();
  được hiểu là như thế nào vậy bạn

 2. cái cách mà ko cần tạo class student gồm các phương thức get set , và cách của bạn thì chả cần get set thì người ta gọi đó là gì nhỉ

 3. A ơi cho e hỏi là khi mình ấn vào cái bảng thì nó hiển thị ra thông tin của sinh viên đó nhưng tại sao nó lại không hiển thị vào chỗ giới tính nam hay là nữ nhỉ a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *