March 26, 2023

THE KING SHOW – 08/21/2019 – CUỐI CÙNG – ANH TIẾN ĐÃ VỀ với MẸ và VỢTHE KINGRADIO — Broadcasting Live from the Heart of the United States — Washington DC and serving the audiences around the world.
The news is broadcasting in Vietnamese, and Nguy Vu, Kingradio’s owner, with 20+ years of experiences, is providing to Vietnamese community not only the latest news in Business, Politics, but also sharing analysis, debate, and comments regarding these popular topics.
Our live Broadcasting is scheduled every morning 7 days a week, starting from 7:30AM EST, and every evening from Monday to Friday, starting at 6:00PM EST.
Replay will be uploaded daily, right after the Live Broadcasting on our Channel.
If you have any concerns, please do not hesitate to contact us via following channels:
Phone: 571-502-9989
Email: nguyvuradio@gmail.com
Address: The Kingradio
6763 Wilson Blvd, Ste 6
Falls Church VA 22044

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe/

12 thoughts on “THE KING SHOW – 08/21/2019 – CUỐI CÙNG – ANH TIẾN ĐÃ VỀ với MẸ và VỢ

  1. già rồi làm như còn con nít,nói chuyện làm như điếc kg nghe ngụy Vũ hỏi, bà nầy nói chuyện rất vô duyên.

  2. Lạy cho ông King! Chuyện vợ chồng kin đáo mà ông khai thác miết. Nói chung rất vui! Có như vậy mới thấy tấm lòng vàng, trái tim nhân hậu của King.

  3. Một người thì sống trọn vẹn với đời.. không do dự, không toan tính.. rất đáng quý trọng và yêu quý ông ấy… còn một người thì..đong đưa..loanh quanh với cảm xúc.. khiến tôi man mác buồn. Vậy mới ra được lý lẽ.. mà nhiều hơn cả nhiều người.. yêu thương ông ấy.. tuyệt thật.

  4. Tư tưởng vĩ đại thì làm việc vĩ đại..ý tưởng vĩ đại thì từ những việc rất tình người…god bless you..Nguỵ Vũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *