December 1, 2022

Thấy sông bị cạn nên tranh thủ kích điện cá thấy mà hét lênĐây là video có dùng kích điện để thu hoạch cá sau mùa nước can do nước chạy manh quá nhiều việc dùng tay không thể nào thu hoạch hết cá nên phải dùng kích điện.
Tranh thủ sông đang cạn nước mấy anh em ra kích điện bắt cá… cá lóc đồng, cá rô phi, cá trắm cỏ, cá rô đồng, cá trê trắng, cá mè vinh,….

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *