January 27, 2023

21 thoughts on “thay đổi tốc độ quạt trong BIOS

  1. Oh good night dear friend! Oh thanks so much for the support! You are amazing hehehe! All Good to You ever Happy week Big hug my dear friend! God bless You! Greetings! Big hug! 🙆👍🙋☺😀☺😊😉👍

  2. Vào học hỏi công nghệ, xem thôi bạn nhé, máy lỗi nên không làm được gì ngoài xem cho ban, sẽ hoàn thiện sau bạn nhé,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *