July 29, 2021

THANH TÂM NGUYỄN 08052019: Tăng giá và “kinh tế thị trường định hướng XHCN” LS Lê Công Định.Đối Diện 109 – đề tài: Tăng giá và sự thật mô hình “kinh tế thị trường định hướng XHCN” với sự tham gia của LS Lê Công Định.
Mời mọi người cùng theo dõi và giúp chia sẻ video phỏng vấn này.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *