August 17, 2022

50 thoughts on “Thác nước đập đá dựng

  1. Tháp nước đập đá dựng có nước chảy nhìn đẹp quá, Thăm bạn hiền nhé. Rảnh mời bạn sang chơi nhà

  2. Beautiful scenery
    Amazing pictures.
    Thank you my friend for sharing with us. Now are your friends Greetings from Portugal

  3. Thác nước này ở khu vực nào vậy bạn ơi đẹp phết đấy nhỉ mình là bạn mới đã làm đầy đủ rồi mời bạn qua chơi nha cám ơn bạn hiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *