June 3, 2023

2 thoughts on “Thác nước chảy // quán cafe thượng nguồn // lk Tình nghèo có nhau.

  1. Vừa nghe nhạc mà nghe tiếng sao băng cảm thấy không vừa lòng chút nào. Ai có cảm giác khó chịu như mình điểm danh nào.

  2. Vừa nghe nhạc mà nghe tiếng sao băng cảm thấy không vừa lòng chút nào. Ai có cảm giác khó chịu như mình điểm danh nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *