May 6, 2021

20 thoughts on “Thác nước bé nhỏ xinh đẹp bên vệ đường vào Na Rì

  1. thích mấy cảnh vậy gì đâu luôn á, gặp thác nước bên đường kiểu này không ngừng lại quay tí phim mới lạ nè, cảm ơn bạn

  2. úi giời ơi, chỗ mình đang nóng chết đi được, cần một dòng nước từ thác để xóa tan cơn nóng mùa hè đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *