January 27, 2023

34 thoughts on “Thác nà sặng luôn thu hút các em học sinh trong thời tiết nắng nóng – Lò Văn Lực

  1. Thác nước thật đẹp,quang cảnh núi rừng thật tuyệt vời

  2. Thác nà sặng cao chót vót thế bạn phong cảnh ở đó đẹp quá mời các bạn đến chơi nhà uống nước nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *