August 17, 2022

2 thoughts on “Thác bản dốc cao bằng cùng bạn tây

  1. Thác Bản Dốc nằm ở huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng là một trong những con thác nổi tiếng của miền Bắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *