February 1, 2023

20 thoughts on “Test bài mồi cám tự chế #câu cá trê hiệu quả

  1. Mình thấy nhiều cần thủ làm ra bài mồi câu cá trê có mùi hôi và tanh nên mình chế thử ra một loại mồi cám có mùi thơm để giảm bớt đi mùi hôi khó chịu và mùi tanh khi câu cá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *