August 8, 2022

3 thoughts on “Test 16 sanken cho khách bến tre bao hú

  1. Chào a Phúc cho e hỏi vấn đề này xíu
    E có con main mỗi lần khởi động máy thì role lúc nhảy lúc k nhưng khi role nhảy đc rồi thì tắt máy khởi động lại là bình thường
    Máy vẫn hát nhưng vặn đến 12h là role ngắt nhảy liên tục báo đèn tempo khi vặn nhỏ lại thì role hoạt động bình thường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *