January 27, 2023

20 thoughts on “TÉP RONG UM CHUỐI CHÁT – Đậm Chất Miền Tây Sông Nước

  1. Thấy em cuốn bánh tráng với tép nhìn thấy thèm có tiền chưa chắc gì mua được Lâu quá rồi chưa được ăn 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *