March 22, 2023

19 thoughts on “Tay game xbox 360 chơi trên laptop và trên điện thoại android

  1. Alo cho mình hỏi. Mình sài đt Samsun A8 . Mình cũng làm theo cách của bạn. Sao nó ko kết nối vs đt đc vậy @@. Mình cũng chơi tay cầm xbox luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *