January 27, 2023

14 thoughts on “TAXI ĐI NHẦM SỐ VÀ CÁI KẾT

  1. Một kiệt tác của bác tài xế taxi không nên phạt bác taxi nên làm cột nước như vậy đẹp thật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *