May 15, 2021

Tập huấn chính sách IPS | Vai trò của nhà nước và thị trường | PGS.TS Võ Trí Hảo (P5)VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ THỊ TRƯỜNG – PGS.TS. VÕ TRÍ HẢO

Phần 5: Hệ chuẩn Blue – Hệ quả gián tiếp (tiếp)
Cùng lắng nghe câu trả lời của thầy Võ Trí Hảo về các câu hỏi thiết thực liên quan trực tiếp đến Nhà nước: Quyền lực có cần phân chia hay không? Pháp chế hay pháp quyền? Sự thống trị về kinh tế?


Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho nhà báo là hoạt động được tài trợ bởi Quỹ Song Phương Anh Việt, Bộ Ngoại giao Anh và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) trực tiếp thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng khóa học:


Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS)
Website: | Email: contact@ips.org.vn
Fanpage:

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *