February 7, 2023

Tạo và quản lý user trên domain – Windows ServerTạo và quản lý user trên domain – Quản Trị Mạng Windows Server 2008

+ Hãy tạo tài khoản người dùng và nhóm cho Công ty theo yêu cầu sau:
– Nhóm GiamDoc gồm: Hung, Tung
– Nhóm NhanVien gồm: Diep, Tuan, Trung
+ Sau đó hãy cấp quyền các tài khoản theo yêu cầu sau:
– Tài khoản TRUNG chỉ có thể đăng nhập từ máy TRUNG, và phải thay đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên
– Tài khoản DIEP chỉ sử dụng đến ngày 29.03.2014 thì sẽ bị khóa. Tài khoản này chỉ có thể đăng nhập trong giờ hành chính. Tài khoản này không được phép đổi mật khẩu.

Danh sách các video về Quản Trị Mạng – Windows Server mời bạn xem tại

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

5 thoughts on “Tạo và quản lý user trên domain – Windows Server

  1. bạn ơi mình hỏi này nếu ví dụ mình quản lý 1 trường học có nhiều phòng ban…khi mak mỗi phòng ban có sự thay đổi nhân sự có thể cập nhập nhân viên mới tự dộng hay mình phải vào add thêm user nhỉ :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *