March 26, 2023

7 thoughts on “Tạo câu hỏi trắc nghiệm trong PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016 – Phần 1

  1. làm hiệu ứng thế nào nếu như muốn khi nháy chọn phương án đúng thì phương án đó sẽ tự bay tới chỗ ? ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *