May 24, 2022

Tạo các OU,User và Group trên Domain – Quản Trị Mạng6.2.2 Tạo các OU,User và Group
– Vào Start chọn Administrative Tool chọn Active Directory Users and Computers
Tạo OU có tên Công ty và các OU con có tên là các phòng ban trong Công ty
Phòng Giám Đốc, Phòng Kế Toán, Phòng Kĩ Thuật, Phòng Kinh Doanh
Bảng quản lí tài khoản người dùng :
Họ và tên Tên tài khoản Mô tả Yêu cầu mật khẩu Nhóm làm việc
Pham Van Hung hungpv Giam doc 1 User must change password at next logon Gp_GD
Nguyen Van Thanh thanhnv Giam doc 2 User must change password at next logon Gp_GD
Le Anh Tuan tuanla Giam doc 3 User must change password at next logon Gp_GD
Phung Chi Kien kienpc Truong phong ke toan User must change password at next logon Gp_KT
Nguyen Phuong Nga nganp Nhan vien phong ke toan User cannot change password Gp_KT
Pham The Anh anhpt Nhan vien phong ke toan User cannot change password Gp_KT
Vu An Minh minhva Nhan vien phong ke toan User cannot change password Gp_KT
Le Bao Long longlb Truong phong kinh doanh User must change password at next logon Gp_KD
Tran Tien Dung dungtt Nhan vien phong kinh doanh User cannot change password Gp_KD
Phung Van Hoa hoapv Nhan vien phong kinh doanh User cannot change password Gp_KD
Hoang Dai Nghia nghiahd Nhan vien phong kinh doanh User cannot change password Gp_KD
Nguyen Tien Hai haint Truong phong ki thuat User must change password at next logon Gp_KTH
Tran Thi Anh anhtt Nhan vien phong ki thuat User cannot change password Gp_KTH
Hoang Trung Hieu hieuht Nhan vien phong ki thuat User cannot change password Gp_KTH
Nguyen Duc Chien chiennd Nhan vien phong ki thuat User cannot change password Gp_KTH
Bảng thiết lập nhóm tài khoản:

Nhóm tài khoản Nhóm cục bộ trong miền hoặc nhóm toàn cục Vị trí nhóm
Gp_GD Domain Local Trong OU Phòng Giám Đốc
Gp_KT Domain Local Trong OU Phòng Kế Toán
Gp_KTH Domain Local Trong OU Phòng kỹ Thuật
Gp_KD Domain Local Trong OU Phòng Kinh Doanh
Add User vào Group
– Sau khi tạo xong tài khoản người dùng , ta tiến hành cho các máy chạm gia nhập miền
– Thử với tài khoản hungpv

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *