September 29, 2022

6 thoughts on “Tận mắt xem máy cộ lúa xuống chẹt qua sông / đông nguyễn vlog 10

  1. Bắt cái cầu giả, xe chở nặng vậy mà lên bờ ngọt sớt luôn, nhiều lúa quá xá. Chúc Đông cuối tuần thật vui nha. Cám ơn đã ghé thăm nè. #40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *