October 4, 2022

22 thoughts on “Tạm giữ 2 nghi phạm đổ dầu thải vào nước sông Đà

  1. Ông Tổng giám đốc nước sạch Sông đà cũng phải chịu trách nhiệm về vụ này. vì ông biết mà vẫn cấp nước cho nhân dân

  2. Yêu cầu nhà nước phải xử thật nghiêm. Để làm gương ,răn đe những kẻ coi thường sinh mạng của hàng triệu người dân.

  3. Chỉ cần đúng người thì đem luôn ra mà tử hình!ko cần phải nhân nhượng gì với thể loại đầu độc XH làm j

  4. Có khi nào đây chỉ là con Tốt thí làm đánh lạc hướng vào xoa dịu dư luận. Thế còn trách nhiệm của một số ông Lãnh đạo nhà máy nước thì sao ko ai bị xử lý. Chắc lại rút kinh nghiệm là xong thôi. 😁

  5. Cho tù 15 năm một đứa tịch thu xe .và cty nào sả thải trộm đóng cửa cty đó ngay thì đất nước mới có sự tốt đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *