December 5, 2022

2 thoughts on “Tại sao và khi nào cần phải vệ sinh máy giặt | Kiểm tra lồng máy giặt cửa trên lồng đứng

  1. Tới mình có thời gian mình sẽ làm video tháo và vệ sinh máy giặt lồng đứng nhà mình. Các bạn có thể tự làm tại nhà vào ngày nghỉ tiết kiệm đỡ phải thuê thợ 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *