February 3, 2023

22 thoughts on “Tại sao lãnh đạo công ty nước sông Đà không báo cáo?

  1. Hà Nội ( Hà lội) – nước uống đen ngòm bẩn hơn nước rãnh quê thế mà đấy nguồn lấy làm nước uống.Cứ múc nước sông bẩn ô nhiễm lọc qua loa bán thu thật nhiều tiền .Khổ Dân thô

  2. Ngày nào kiểm tra ngày đó cán bộ công nhân viên chức làm gì nếu như có thuốc độc bao nhiêu người mắc là người dân tôi đề nghị ngày nào xem xét xử lý ngày đó

  3. sau vụ việc này ông có từ chức không?
    tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc, tự kiểm điểm trước gương, xin hết :v

  4. chữi phát nhé mùi clo cmm, cái mùi thối thế kêu mùi clo

  5. 80% 10% hay 99,99% tâm lý ,suy tư của a không phải lời giải thích ở đây chỉ có làm hay không làm thôi. Hơn nữa nói không đem sức khoẻ người dân ra mạo hiểm vậy sao không dừng ngay khi có nghi ngờ dù chỉ là một chút

  6. Đạo đức bị chó tha rồi.sử lý nêu gương.vì sức khoẻ triệu con người 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *