December 2, 2022

23 thoughts on “Tại sao iPhone 6s chống nước tốt hơn iPhone 6

  1. Làm chi có cái chống nước đó nói thì nói cho chắc chứ ip7,8… mới chống nước

  2. ip 6 và 6s ko khán nước đâu chỉ có ip7 trở lên thôi nhé nghe ông này có mà phá hoại tài sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *