January 18, 2022

Super Investors’ Day 2012 Ông Lê Hùng Dũng và Ông Phạm Đỗ Chí chuyên gia kinh tế thế giới nói gì#lethamduong #tslethamduong #diengialethamduong
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương nói về nền kinh tế phẳng, cách để gắn kết con người, cách làm người, cách kinh doanh, quản lý trong thị trường kinh tế phẳng. Thay đổi nhân sự, thay đổi cách quản lý
#tiensilethamduong

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *