February 27, 2021

7 thoughts on “Sửa quạt phun sương mất lệnh điều khiển lên phím đơn giản dễ sửa

  1. Lần sau quay video tắt quạt đi không nghe được do bị ù do gió tạt vào micro như trận bão cuồng phong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *