January 31, 2023

2 thoughts on “Sửa quạt hơi nước Kangaroo bật được nguồn không điều khiển được bằng phím bấm và remote phần 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *