May 11, 2021

8 thoughts on “Sửa nguồn quạt, hơi nước- DAIKIO /DK- 800 A

  1. Anh cho em hỏi có phải cấp 5 v vào chân tụ 16 v hả anh.
    Em có cây quạt hơi nước hiệu giống loại này, mạch hư hỏng điện trở 1 kg và con tri ắc em đã thay xong nhưng chưa lên nguồn em nghi phần ic mất 5 v.
    Anh cho em số dien thoại dể hỏi anh trị nó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *