January 26, 2023

4 thoughts on “Sữa lỗi không đọc được file word, excel, powerpoint 2007,2010, 2013, 2016 trên 2003

  1. anh ơi e dùng powerpoint 2010 tạo 1 bài trình chiếu rồi chuyển file đó qua máy khác bằng USB thì biểu tượng file của powerpoint
    lại thành biểu tượng CỐC CỐC. khi click vào đó thì nó lại mở CỐC CỐC mà k mở được bài powerpoint , anh giúp e đc k?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *