May 30, 2023

SỬA LỖI, ĐỊNH DẠNG BẢNG(TABLE)#Vanban_Hanhchinh #Vanban_Giaymoi #Phuchoi_Dulieu

Bạn sẽ được hướng dẫn ôn tập thi chứng chỉ “Ứng dụng CNTT Cơ bản” của Bộ Giáo Dục Đào Tạo thay cho Chứng chỉ A/B/C theo Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Kênh học tập này hoàn toàn miễn phí.
Chúng tôi muốn giúp các bạn chuẩn bị đầy đủ để đi thi và đi làm việc sau này.

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

2 thoughts on “SỬA LỖI, ĐỊNH DẠNG BẢNG(TABLE)

  1. Đây là kiến thức rất bổ ích cho các bạn làm đề tài, khóa luận mà thường xuyên phải sử dụng Table, đây là lỗi rất khó sửa. Một kỹ thuật được phát hiện trong thực tiễn khá thú vị. Cảm ơn cô giáo đã chia sẻ kiến thức bổ ích này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *