May 24, 2022

39 thoughts on “sửa loa treble đơn giản và cái kết hay nhất

  1. Kiểu này sửa chữa kiểu này thì vất vả quá tính ra ra giá công không ổn mất thời gian tên thiết bị rách màng loa

  2. Thông thường nó chỉ đứt 1 bên mà bạn cắt cả 2bên thành ra vất vả dù sao cách làm của bạn cũng rất hay cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *