January 20, 2021

13 thoughts on “Sửa Điều Khiển Điều Hòa Hỏng Dễ Cực

  1. Chú chưa Đăng Ký Youtube kia chú ơi . khi người ta có Đăng ký Kênh chú nó cũng không tính hay hiện thiện cho chú đâu chú nên đăng kí đi ạ lúc đó Kênh Chú mới phát triển và nhiều người xem được ạ

  2. thay con thach anh 5k roi anh oi con cong thay cong tiep khach nua tóm lai chi noi thay k noi gia de thơ con kiem ăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *