August 18, 2022

3 thoughts on “Sửa diều hoà panasonic chạy rồi ngắt

  1. dcm cũng là tho với nhau nhưng cứ nge đến tu ''pan bênh'' là thấy ngứa hết cả dái rồi,,,hinh thuc vai lôn

  2. A cho em hỏi máy chạy khoảng 20p xong nó chỉ chớp đèn ko chạy nữa.. ống đi bị đóng tuyết trắng là máy bị gì vậy a..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *