July 5, 2020

12 thoughts on “Sửa bo máy điều hòa LG INVETER ( Cấu tạo và các khối của bo mạch đầu lạnh máy LG inveter )

  1. Sao quạt lại chỉ co 3day nhỉ, vậy dây điều khiển, và hồi tiếp sài rắc giêng hả anh Thắng, Thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *