May 30, 2020

15 thoughts on “Sự khác biệt khi đứng thẳng lưng

  1. Mình thì ngồi gù hay thẳng nó vẫn thế, nhà giàu quá mà nên cái sân bay nó bất biến luôn r :))))

  2. Nói vậy chứ ai mà quen lưng cong rồi khó chữa lắm , cứ tự nhủ là phải thẳng cái lưng ra nhưng được 1 lát thì mau quên rồi quay lại lưng cong !! 😑😑

  3. Muốn thẳng lưng thì khi nằm , để gối kê phần lưng dưới rồi thở ấy😃 thẳng lưng giúp bụng nhỏ đi đấy

  4. Lúc đó ngồi học sợ cong lưng nên ngồi thẳng mấy đứa phía sau nói thân hình chữ S đit mẹ nó chọc v: từ đó tôi đổi xuống bàn cuối ngồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *