December 2, 2020

STV – Độ mặn tại Thạnh Thới Thuận trên Sông Mỹ Thanh tăng lên 1,6%oSTV – Trên Sông Hậu tại Trần Đề là 5,1%o, tại Long phú 1,0%o, Đại Ngãi 0,1 %o. Trên sông Nhu Gia – Thạnh Phú 0,3%o. Sông Đinh P4 TP Sóc Trăng 0,3%o, Khu vực Ngã Năm giáp ranh BL 0,1%o.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : –
+ Đăng ký Youtube :
+ Youtube :
+ Facebook :
+ Ttwitter :
+ Google + :

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *