March 26, 2023

45 thoughts on “Stick war ( chiến tranh người que ) 1# phê

  1. Mình mình cái con khỉ gì mày lớp mấy mà xưng bằng mình hả tao lớp 11 nà rồi sao hả ?

  2. You so haters!!Chơi kém vãi.Đừng solo vội.Đợi khỏe đã.Mà Torament hơi bị khó đấy nha
    !Chú chơi mãi không thắng thằng Cyrus.Nó cực khỏe luôn!RIP!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *