June 1, 2023

30 thoughts on “SONIC 150R ĐỘ 30 TRIỆU – SH 300i ĐỘ 200 TRIỆU? | #BinVlogs

  1. Xe độ như cc người ta vậy,toàn đồ tào lau chẳng ra gì,qua kênh thánh sò mà xem học hỏi cách độ xe nhé mấy con chó ngu.

  2. Anh ơi giờ muốn lên cái đèn bên tay trái , ở đâu làm vậy anh , với cái nồi anh giới thiệu em chỗ làm với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *