August 16, 2022

24 thoughts on “SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY

  1. Chao ban
    Rất vui được biết ban
    Minh song o Mỹ , hom nay ban chia se ve canh que song nước , nhìn thích qua di , thích di bang xuong nay lam
    Cam on ban da cho moi người xem 😍👍

  2. Sông nước miền tây mùa nước nổi lênh đênh .kiêu ba vợ bạn làm lúa sớm mặt nước đài truyền hình kiêu lênh cao hơn nữa .kiên gian gái lái vỏ bê ca thì quá ven thuột rơi .cầu giống cầu tám lâm bê vậy

  3. miền tây sông nước hữu tình, đi rồi mới biết con người miền tây, chăm lo hiếu khách nhiệt tình hihihihihi chúc bạn hiền nhanh phát triển lên nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *