February 8, 2023

45 thoughts on “Sở Nhi đọ tài bắn tên xuyên không cùng Quận chúa | Sở Kiều Truyện

  1. Dĩnh tỷ vai Sở Kiều xjnh đẹp giỏi võ, làm gì trong phim này có ai vượt mặt được Tinh nhi đâu ta???

  2. sống gần nhau hơn 20 năm mà không biết mình có sư phủ chảy đời rồi mới hay mình có sư phủ và nghe thấy được tất cả các vị gọi tên ta cả những chạng đường dài hay ngán ko chỉ gọi tên ta mà còn bảo vệ cho ta linh nhi long nữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *