January 22, 2021

9 thoughts on “Sinh ra làm người chỉ thích đi lừa đảo

  1. Thế con cũng bị nó lừa rồi con nạp tk Cậu 150k mà gọi mãi không được Cậu. Nhưng con chẳng dám nói gì cả Cậu ạ

  2. Rất nhiều người bị lừa rồi nó mang danh cậu Liêu .Hôm trước tôi cũng ty mắc bẫy xong hỏi mấy cậu là nghi luôn ko phải là cậu Li eu vây là thoát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *