May 31, 2023

Save As Daisy: Chèn số trang và thêm chú thích cho ảnhSave As Daisy
+ Là 1 add-on của phần mềm MS Word 2003, 2007, 2010, 2013 do Microsoft phát triển.
+ Miễn phí và tự động tích hợp vào trong MS Word sau khi cài.
+ Chức năng: Chuyển 1 văn bản Word sang DAISY (DAISY 2.02 và DAISY 3.0).
Lưu ý:
+ Cần có bộ đọc (tts) được cài trên máy tính.
+ Văn bản cần được chuẩn hóa để đảm bảo tính cấu trúc và định dạng (format) trước khi chuyển sang DAISY

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *