March 23, 2023

Sát thần Vương gia, lãnh tình phi Tập 1 Truyện Ngôn tình Hay CựcMộ Lưu Ly, thế giới đỉnh cấp dong binh đoàn “Ma” lão đại, bị chính mình tín nhiệm huynh đệ hại chết, vì trở lại chính mình thời không trừng phạt phản đồ, mà hồn phụ Cửu Thần đại lục Dục Nhật Quốc Hàn Vương phi trên người.

Trợn mắt sau mới phát hiện này thân mình chính chủ là cái mang thai tám nguyệt đại bụng bà!

Đương lãnh tuyệt phúc hắc lính đánh thuê chi vương bám vào người đến —

Nói chuyện như mèo kêu, lá gan so chuột tiểu, cha không đau nương không ở, đích tỷ mỗi ngày đá; trắc phi khinh, tiểu thiếp mắng, trong phủ người hầu đều không sợ Hàn Vương phi trên người khi, hết thảy đều bất đồng.

Đánh muốn đánh trả, đánh ngươi đầy mặt đầu heo không mặt mũi gặp người, tứ chi toàn phế biến thành tàn phế!

Mắng muốn cãi lại, mắng ngươi á khẩu không trả lời được hổ thẹn không bằng, từ đây không dám nâng mặt tái kiến người!

Bổn văn, nữ cường nam cũng cường, nữ lãnh nam cũng lãnh, sảng văn, manh bảo, thánh thú, trạch đấu + cung đấu + võ đấu

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri

16 thoughts on “Sát thần Vương gia, lãnh tình phi Tập 1 Truyện Ngôn tình Hay Cực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *